புத்தகங்கள் பற்றிய பார்வைகளைப் பதியும் எங்கள் வலைப்பூ - http://puththakam.wordpress.com/

Thursday, February 25, 2021

அகவை தினம்

இன்றுபோல் என்றும் வாழ்க
நீங்கள் வாழ்த்திய நாளில்
வயிற்றுப்போக்கு.

– ஞானசேகர்

No comments: