புத்தகங்கள் பற்றிய பார்வைகளைப் பதியும் எங்கள் வலைப்பூ - http://puththakam.wordpress.com/

Monday, February 01, 2021

you see

f_ _k என்ற கேள்விக்கு
o r என்பது பதில்
இதுதான் சமச்சீர் கல்வி!

– ஞானசேகர்

No comments: