புத்தகங்கள் பற்றிய பார்வைகளைப் பதியும் எங்கள் வலைப்பூ - http://puththakam.wordpress.com/

Sunday, February 04, 2018

அரசு அகராதிகள்

.
.
.
எத்தனைப் பொய்கள் முன்பு
என்னிடம் சொன்னாய் அம்மா

அத்தனைப் பொய்கள் முன்பு
சொன்ன நீ எதனாலின்று
பொய்களை நிறுத்திக் கொண்டாய்
.
.
.
அல்லது வயதானோர்க்குத்
தகுந்ததாய்ப் பொய்கள் சொல்லும்
பொறுப்பினி அரசாங்கத்தைச்
சார்ந்ததாய்க் கருதினாயா?
.
.
.
- ஞானக்கூத்தன் ('அம்மாவின் பொய்கள்' கவிதையிலிருந்து)


'இங்கு
Spokan English
கற்றுத் தரப்படும்'
என விளம்பரம் வைத்திருந்தார்கள்.

Spoken என்பதைத்
தவறாக எழுதியிருப்பதாகச் சொன்னேன்.

பேசமட்டும் தான் கற்றுத் தரப்படும்
எழுதுவதற்கல்ல என்றார்கள்.

- ஞானசேகர்

No comments: