புத்தகங்கள் பற்றிய பார்வைகளைப் பதியும் எங்கள் வலைப்பூ - http://puththakam.wordpress.com/

Thursday, August 25, 2016

இந்தியக் கம்பெனி

சுதந்திர தினங்கள்
சலுகை விலை விளம்பரங்கள்
வேட்டிச் சேலையில் வெள்ளைக்கார மாடல்கள்.

- ஞானசேகர்

Tuesday, August 23, 2016

அரசன்வழி மக்கள்

வென்றவருடன் மேடையில்
விளையாடிக் காட்டுகிறார்
ஒரு முதல்வர்.

துப்பாக்கிச் சுடுதலில்
வெல்ல வேண்டுகிறது
ஒவ்வொரு மாநிலமும்.

- ஞானசேகர்

ஆசிர்வாதக் கூட்டங்கள்

அடிவாரத்தில் தவமிருக்கும்
99 செம்மறிகளைப் பட்டினியிட்டு
ஒற்றையாட்டைத் தோளில் தூக்கி
கொஞ்சிக் குதித்து ஆர்ப்பரித்து
ஒளிவட்டத்துடன் வலம் வருவர்
ஒலிவமலை உச்சியில் இறைவனும்
ஒலிம்பிக் கடைசியில் இந்தியரும்.

- ஞானசேகர்