புத்தகங்கள் பற்றிய பார்வைகளைப் பதியும் எங்கள் வலைப்பூ - http://puththakam.wordpress.com/

Saturday, November 16, 2013

அடிமைகள் பொதுநலச் சங்கம்

The sun never sets on the British Empire because God doesn't trust the English in the dark. 
- Irish Proverb

'வாய்த்த அடிமைகள்
மிகவும் திறமைசாலிகள்
வாய்தான் கொஞ்சம் அதிகம்'
- இங்கிலாந்து அரசக்குடும்பம்

'முன்னாள் அடிமைகள் நாங்கள்
எந்நாளும் அரசர் நீங்கள்'
- காமன்வெல்த் நாடுகள்

- ஞானசேகர்

முதல் அவதாரம்

கவலையறச் செய்யாத கடவுளைக்
கவலையுறச் செய்ய‌
ஆத்திகனாகிறேன்.

- ஞானசேகர்

செம்புலப்பெயனீரார் போல‌

இத்தனை பிரபலம்
இன்னும் பெயரிலி
எக்ஸ் ரே.

- ஞானசேகர்