புத்தகங்கள் பற்றிய பார்வைகளைப் பதியும் எங்கள் வலைப்பூ - http://puththakam.wordpress.com/

Saturday, November 16, 2013

செம்புலப்பெயனீரார் போல‌

இத்தனை பிரபலம்
இன்னும் பெயரிலி
எக்ஸ் ரே.

- ஞானசேகர்

No comments: