புத்தகங்கள் பற்றிய பார்வைகளைப் பதியும் எங்கள் வலைப்பூ - http://puththakam.wordpress.com/

Saturday, June 22, 2013

விளையாட்டுச் செய்திகள்

மும்பை
வந்தது
பாகிஸ்தான்.

டெல்லியைச்
சமன் செய்தது
சென்னை.

இலங்கையுடன்
மோதுகிறது
இந்தியா.

- ஞானசேகர்

Sunday, June 09, 2013

கருவிழந்த க(வி)தை

கருவிழந்தான்புரம்
கருவியானது
கருவிழந்தும்
கருவிழக்காமலும்.

- ஞானசேகர்

Thursday, June 06, 2013

ங‌

(குஷ்வந்த் சிங் வரிகளைத் தமிழ்ப்படுத்த எடுத்த முயற்சியில் இப்படி வந்திருக்கிறது)

நில்


சாய்
நோக்கு
கவனி
படு
மூடு

குனி
பிடி
தடு
தாங்கு
தொங்கு


நெளி
வளை
தள்ளு
தளர்
இளகு
முட்டு
மோது
அண்டு
அலை
ஆடு
இழு
வீழ்
அமர்

விலகு
அடங்கு
கிட‌

மிதி
மீள்
எழு
திற‌
நிமிர்

தன்பால் செய்தால்
யோகா
எதிர்பால் உடன் செய்தால்
யோகம்தான்

- ஞானசேகர்

Tuesday, June 04, 2013

சுழன்றும் it moves

'And yet it moves'  
தெய்வ நிந்தனைப் பழி
வாழ்நாள் சிறைத் தண்டனை
குற்றவாளிக் கூண்டில் உழந்து
கலிலியோ வெளியேறியபோது

பதினாறு நூற்றாண்டுகளைச் 

சுழன்றிருந்தது வள்ளுவனின்
'சுழன்றும் ஏர்ப்பின்ன துல
ம்'.

- ஞானசேகர்

Monday, June 03, 2013

மணற்கல்வி

ஆச்சரியம்

வள்ளுவன் காலத்தில்
ஊறி இருக்கின்றன

தொட்டனைத்து மணற்கேணியும்
கற்றனைத்து அறிவும். 


- ஞானசேகர்