புத்தகங்கள் பற்றிய பார்வைகளைப் பதியும் எங்கள் வலைப்பூ - http://puththakam.wordpress.com/

Saturday, June 22, 2013

விளையாட்டுச் செய்திகள்

மும்பை
வந்தது
பாகிஸ்தான்.

டெல்லியைச்
சமன் செய்தது
சென்னை.

இலங்கையுடன்
மோதுகிறது
இந்தியா.

- ஞானசேகர்

No comments: