புத்தகங்கள் பற்றிய பார்வைகளைப் பதியும் எங்கள் வலைப்பூ - http://puththakam.wordpress.com/

Tuesday, June 04, 2013

சுழன்றும் it moves

'And yet it moves'  
தெய்வ நிந்தனைப் பழி
வாழ்நாள் சிறைத் தண்டனை
குற்றவாளிக் கூண்டில் உழந்து
கலிலியோ வெளியேறியபோது

பதினாறு நூற்றாண்டுகளைச் 

சுழன்றிருந்தது வள்ளுவனின்
'சுழன்றும் ஏர்ப்பின்ன துல
ம்'.

- ஞானசேகர்

No comments: