புத்தகங்கள் பற்றிய பார்வைகளைப் பதியும் எங்கள் வலைப்பூ - http://puththakam.wordpress.com/

Thursday, June 06, 2013

ங‌

(குஷ்வந்த் சிங் வரிகளைத் தமிழ்ப்படுத்த எடுத்த முயற்சியில் இப்படி வந்திருக்கிறது)

நில்


சாய்
நோக்கு
கவனி
படு
மூடு

குனி
பிடி
தடு
தாங்கு
தொங்கு


நெளி
வளை
தள்ளு
தளர்
இளகு
முட்டு
மோது
அண்டு
அலை
ஆடு
இழு
வீழ்
அமர்

விலகு
அடங்கு
கிட‌

மிதி
மீள்
எழு
திற‌
நிமிர்

தன்பால் செய்தால்
யோகா
எதிர்பால் உடன் செய்தால்
யோகம்தான்

- ஞானசேகர்

No comments: