புத்தகங்கள் பற்றிய பார்வைகளைப் பதியும் எங்கள் வலைப்பூ - http://puththakam.wordpress.com/

Thursday, August 25, 2016

இந்தியக் கம்பெனி

சுதந்திர தினங்கள்
சலுகை விலை விளம்பரங்கள்
வேட்டிச் சேலையில் வெள்ளைக்கார மாடல்கள்.

- ஞானசேகர்

No comments: