புத்தகங்கள் பற்றிய பார்வைகளைப் பதியும் எங்கள் வலைப்பூ - http://puththakam.wordpress.com/

Tuesday, August 23, 2016

அரசன்வழி மக்கள்

வென்றவருடன் மேடையில்
விளையாடிக் காட்டுகிறார்
ஒரு முதல்வர்.

துப்பாக்கிச் சுடுதலில்
வெல்ல வேண்டுகிறது
ஒவ்வொரு மாநிலமும்.

- ஞானசேகர்

No comments: