புத்தகங்கள் பற்றிய பார்வைகளைப் பதியும் எங்கள் வலைப்பூ - http://puththakam.wordpress.com/

Thursday, October 17, 2013

மாநகர் இடக்கை விதி

இடது கையின்
பெருவிரல் சுட்டுவிரல் நடுவிரல்
ஆகிய மூன்றையும்
ஒன்றுக்கொன்று நேர்க்குத்தான திசைகளில்
வைத்துக் கொண்டு
போக வேண்டிய திசையைச்
சுட்டுவிரலும்
திருப்பி விடப்பட்ட திசையை
நடுவிரலும்
குறிப்பதாகக் கொண்டால்
போய்ச் சேரும் திசையைப்
பெருவிரல் காட்டும்.

- ஞானசேகர்

3 comments:

Ramani S said...

எளிய அருமையான கவிதை
பகிர்வுக்கும் தொடரவும் வாழ்த்துக்கள்

சேரலாதன் பாலசுப்பிரமணியன் said...

பெருவிரலும் நடுவிரலும் ஒன்றேயன்றோ?

Gnanasekar J S said...

பெருவிரல்: http://ta.wiktionary.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AF%86%E0%AE%B0%E0%AF%81%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AE%B2%E0%AF%8D


நடுவிரல்: http://ta.wiktionary.org/wiki/%E0%AE%A8%E0%AE%9F%E0%AF%81%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AE%B2%E0%AF%8D