புத்தகங்கள் பற்றிய பார்வைகளைப் பதியும் எங்கள் வலைப்பூ - http://puththakam.wordpress.com/

Thursday, October 27, 2016

108

பெல்லட் குண்டு
கண்ணீர்ப் புகை
108வது நாளாகக் கஷ்மீர் பதற்றம்
செய்தி வந்த அதே நாளில்தான்
எங்கள் தாய்த் தமிழ்நாட்டில்
108 மொட்டைகள்
108 தேங்காய்கள்
108 அலகுகள்
108 பால்குடங்கள்
108 யாகங்கள்.

- ஞானசேகர்

No comments: