புத்தகங்கள் பற்றிய பார்வைகளைப் பதியும் எங்கள் வலைப்பூ - http://puththakam.wordpress.com/

Tuesday, January 08, 2019

ஆண்டவர்

கோயம்புத்தூர் பொன்ராசை விட‌
எல்லாம் தெரிந்தவர் பிக் பாஸ்.

எங்கு அரிக்கிறது விருமாண்டிக்கு
என்பதும் கூட.

– ஞானசேகர்

No comments: