புத்தகங்கள் பற்றிய பார்வைகளைப் பதியும் எங்கள் வலைப்பூ - http://puththakam.wordpress.com/

Sunday, October 23, 2011

மனுநீதி

யாரும்
ஏற்றுக் கொள்வதில்லை யென
யாருமே
ஏற்றுக் கொள்ள‌வில்லை யென்
கைசேர்ந்த‌ நாண‌ய‌ம்.

- ஞானசேகர்