புத்தகங்கள் பற்றிய பார்வைகளைப் பதியும் எங்கள் வலைப்பூ - http://puththakam.wordpress.com/

Wednesday, December 07, 2011

சுவர்க்கடிகாரம்

நீ
பிறந்தகாலமே
எப்போதும்
நிகழ்காலமாய்.

- ஞானசேகர்

No comments: