புத்தகங்கள் பற்றிய பார்வைகளைப் பதியும் எங்கள் வலைப்பூ - http://puththakam.wordpress.com/

Monday, April 18, 2011

ரகசியங்களின் பொதி

கனக்கிறது சவம்.

- ஞானசேகர்