புத்தகங்கள் பற்றிய பார்வைகளைப் பதியும் எங்கள் வலைப்பூ - http://puththakam.wordpress.com/

Sunday, February 19, 2012

எல்லோர்க்கும் பெய்யும் மழை

பிரசாத வரிசை நிழலில்
சமைத்துக் கொண்டிருக்கிறான்
பிளாட்பாரவாசி.

- ஞானசேகர்

No comments: