புத்தகங்கள் பற்றிய பார்வைகளைப் பதியும் எங்கள் வலைப்பூ - http://puththakam.wordpress.com/

Wednesday, February 22, 2012

ஒழியும் ஒழியும்

கண்டுகேட்டு உண்டுயிர்த்து உற்றறியும் ஐம்புலனும்
டிவியின் கண்ணே யுள.

- ஞானசேகர்

No comments: