புத்தகங்கள் பற்றிய பார்வைகளைப் பதியும் எங்கள் வலைப்பூ - http://puththakam.wordpress.com/

Wednesday, August 28, 2013

அர்த்தநாரியின் வலது நெற்றிக்கண்

யான்நோக்காக் கால் நிலன்நோக்கும் நோக்குங்கால்
தான்நோக்கி மெல்ல சுடும்.

- ஞானசேகர்

No comments: