புத்தகங்கள் பற்றிய பார்வைகளைப் பதியும் எங்கள் வலைப்பூ - http://puththakam.wordpress.com/

Tuesday, March 03, 2015

ஆளுங்கட்சி

எலக்ச்ச‌ன் நம்பி
எலக்கிப் போட்டோம்.

எலக்ட்ரிக் நம்பி
எல போட முடியல.

- ஞானசேகர்