புத்தகங்கள் பற்றிய பார்வைகளைப் பதியும் எங்கள் வலைப்பூ - http://puththakam.wordpress.com/

Monday, March 02, 2015

மஜக பிளஸ் பாஜக‌ மைனஸ் ஜகா

தனித்து நின்றால்
ஒரு பொருளையும்
கூட்டணி சேர்ந்தால்
வேறொரு பொருளையும்
வழங்கி வருதலால்
இலக்கணத்தில்
பொதுமொழியன்ன‌
நம்தேசக் கட்சிகள்.

- ஞானசேகர்

No comments: