புத்தகங்கள் பற்றிய பார்வைகளைப் பதியும் எங்கள் வலைப்பூ - http://puththakam.wordpress.com/

Friday, May 10, 2013

மாகதர் போகதர்


குழலினிது யாழினிது என்பர் மானாட
மயிலாட‌ பாரா தவர்.

- ஞானசேகர்