புத்தகங்கள் பற்றிய பார்வைகளைப் பதியும் எங்கள் வலைப்பூ - http://puththakam.wordpress.com/

Friday, May 03, 2013

பின்ன்ன்ன்ன்னிட்ட்ட்ட்ட்டடா


தனியறை ஒன்றில்
ஒருவன்
ஒருத்தியின்
அந்த இடங்களை
அப்படித் தொட்டால்
நல்ல பயாலஜி.

தொலைக்காட்சி நடனங்களில்
ஒருவன்
ஒருத்தியின்
அந்த இடங்களை
அப்படித் தொட்டால்
நல்ல கெமிஸ்ட்ரி.

- ஞானசேகர்