புத்தகங்கள் பற்றிய பார்வைகளைப் பதியும் எங்கள் வலைப்பூ - http://puththakam.wordpress.com/

Wednesday, October 26, 2005

நிலாக்காதலன்

In the doorway of my heart I hang a board saying, 'It is not a common way'. But Love entered into me and said, 'I can enter anywhere'.

நேற்றிரவு
தூக்கம் கலைத்த
குணா திரைப்படத்தின் முடிவுக்காட்சி....

ஈன்றவளின் இதயம் கேட்ட
இரக்கமில்லாக் காதலி போன்ற
முன்னுதாரணக் கதைகள்....

எப்போதாவது
கனவில் வந்து போகும்
Achilles என்ற கிரேக்க வீரனின்
கணுக்கால் காயங்கள்....

அடிக்கடி அசை போடப்படும்
குழந்தை பாடும் தாலாட்டு....

காதலிக்கும் என் நண்பர்களுக்கு
அய்யாத்துரை முதல்
எட்வர்டு வரை
நான் நீட்டிய பட்டியல்கள்....

இவை அனைத்தும்
என்னை எச்சரித்தும்....
அந்நகரின் வீதிகளில்
அலைந்து திரிகிறேன்...
குரல்கூட குறிக்கப்படாத
அந்த முதல் காதலின்
முகவரிதேடி....
-ஞானசேகர்

1 comment:

Anonymous said...

Yes I found your site and is beautiful. Thank you.
Paul